Bältros gör ont

Bältros (herpes zoster) orsakas av att det virus som en gång gjorde oss sjuka i vattkoppor återaktiveras. För att kunna få bältros måste man alltså ha haft vattkoppor tidigare i livet.

De flesta av oss får vattkoppor som barn. Sjukdomen blir sällan allvarlig och går vanligtvis över av sig själv efter någon eller ett par veckor. Men viruset som orsakade sjukdomen (varicella zoster) lämnar inte kroppen när vattkopporna gått över, utan lägger sig vilande i våra nervrötter. 

För de flesta märks viruset sedan aldrig av igen, men hos en del av oss kommer det vid något tillfälle senare i livet att återaktiveras. Det är då vi får bältros. Läs mer om varför man får bältros här.

Nästan alla som vuxit upp i Sverige har haft vattkoppor och riskerar därmed att få bältros. Var fjärde person drabbas någon gång i livet. Läs mer om vem som kan drabbas här.

För det mesta finns det ingen utlösande faktor som förklaring till bältros och det är därför mycket svårt förutsäga vem som kommer att drabbas eller hur allvarlig sjukdomen blir. Men risken att drabbas av bältros ökar med åldern, de flesta som får sjukdomen är över 50 år, och ju äldre man är då man får bältros desto besvärligare tenderar sjukdomen att bli. Med åldern ökar även risken för besvärliga komplikationer.

Bältros kännetecknas av utslag med vätskefyllda blåsor, oftast i ett band eller bälte på ena sidan av kroppen. Utslagen kan uppkomma i princip var som helst på kroppen men vanligast är att de sitter någonstans på överkroppen. Med åldern ökar dock risken för att viruset aktiveras längs nerver i ansiktet eller huvudet (kraniala nerver).

Bältros kan vara mycket smärtsamt, vilket också hörs på det äldre namnet: ”Helveteseld”. Oftast avtar smärtan och går över inom en dryg månad, samtidigt som utslagen läker och torkar ut.  Men i vissa fall kan sjukdomen leda till nervsmärtor som kan bli kvar under lång tid. Läs mer om symptom vid bältros.

Själva bältrosen kan man inte bota men en läkare kan skriva ut virushämmande läkemedel som kan förkorta sjukdomsförloppet och minska den akuta smärtan. För att ha effekt måste behandlingen sättas in senast 72 timmar efter att utslagen har börjat visa sig. Mot smärtan vid bältros kan man använda smärtstillande läkemedel. Läs mer om hur man kan behandla smärta i samband med bältros.