Symptom vid bältros

Hudutslag är typiskt för bältros men det första symptomet man märker av brukar vara obehag eller ibland intensiv smärta i ett område på huden, utan att det syns någonting. Det kan vara mycket svårt att ställa diagnos enbart utifrån dessa symptom eftersom de ofta är mycket diffusa.

Efter någon eller några dagar uppstår dock en rodnad på huden där man har ont, och snart får man också de typiska hudutslag med vätskefyllda blåsor som förknippas med bältros.