Varför får man bältros?

Bältros får man om det virus man bär på efter att ha haft vattkoppor återaktiveras. De flesta av oss får vattkoppor som barn. Sjukdomen blir sällan allvarlig och går vanligtvis över av sig själv efter någon vecka. Men efter att man har haft vattkoppor ligger viruset kvar, vilande (latent) i nervrötterna livet ut. 

Där hålls viruset tillbaka av vårt immunförsvar och de flesta av oss märker aldrig av det igen. Men, med stigande ålder försvagas immunförsvaret och klarar inte alltid av att hålla tillbaka viruset som då kan vakna till liv, återaktiveras och vandra ut längs en nerv till huden. Där orsakar det vätskefyllda, kliande, ofta smärtsamma blåsor: man har fått bältros. Läs mer om symptom vid bältros.

Bältros orsakas alltså INTE av en ny infektion eller kontakt med viruset via någon som är sjuk i bältros, det är istället en egen, gammal infektion som vaknar till liv igen. 

Om man har bältros kan man smitta personer som inte tidigare har haft vattkoppor så att de får vattkoppor. Men man får inte bältros av någon som har vattkoppor.