Så fungerar bältrosvaccin

Efter att man har haft vattkoppor ligger viruset som orsakade sjukdomen kvar, vilande, i nervrötterna livet ut. Där hålls det tillbaka och kontrolleras av vårt immunförsvar. Med stigande ålder försvagas vårt immunförsvar. Då kan viruset återaktiveras och orsaka bältros.

Bältrosvaccin stärker immunförsvaret mot vårt eget vilande vattkoppsvirus och hindrar därigenom viruset från att återaktiveras och orsaka bältros.

Som för alla vacciner leder inte bältrosvaccination till fullständigt skydd hos alla som vaccineras. Bland dem som får bältros trots vaccination får dock sjukdomen ett mildare förlopp.

Om man har en pågående bältros kan vaccinet inte bota sjukdomen. Bältrosvaccin är förebyggande och måste tas innan sjukdomen bryter ut för att ha effekt.