Så säkert är bältrosvaccin

Bältrosvaccin har använts i flera år, främst i USA där det funnits tillgängligt sedan 2006. Så när vaccin mot bältros nu finns tillgängligt även i Sverige finns redan erfarenhet från miljontals givna doser. Den användningen har visat att bältrosvaccin har en mycket god säkerhetsprofil.